จากไม้สู่กระดาษในมือคุณ

 

 

                   กระดาษเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากเยื่อไม้ ด้วยการผ่านกรรมวิธีต่างๆมากมายจนจนถูกรีดออกมาเป็นกระดาษแผ่นบางๆที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้กว่าจะได้กระดาษมาต้องทำอะไรบ้างวันนี้เราจะมาเล่าให้อ่านกัน

                   กระบวนการแรกคือการเลือกชนิดของต้นไม้ที่เหมาะสมในการทำกระดาษ ต้นไม้ชนิดต่างกันก็ทำให้เกิดเนื้อกระดาษที่แตกต่างกัน อย่างไม้สนที่เป็นไม้เนื้อแข็งมีเส้นใยที่ยาวทำให้เหมาะสำหรับผลิตกระดาษเนื้อหนาเพราะทำให้มีความแข็งแรงมากขึ้น ส่วนเส้นใยจากต้นยูคาลิปตัสเป็นไม้เนื้อแข็งที่มีเส้นใยสั้นกว่านั้นเหมาะสำหรับผลิตกระดาษเนื้อบางที่เหมาะกับการพิมพ์และการเขียน

                   

ภาพจาก https://www.suksawad.com/post/how-paper-is-made

 

                   มีบริษัทหลายแห่งในต่างประเทศที่เข้าไปในพื้นที่ที่เรียกว่า “พื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการจัดการดูแล (managed timberlands)” เพื่อตัดต้นไม้มาใช้ในการทำกระดาษและผลิตภัณฑ์จากไม้ โดยจะมีการปลุกทนแทนที่ตัดไป ขึ้นทะเบียน ดูแลต้นไม้เหล่านั้น รวมถึงมีการบันทึกกระบวนการต่างๆในการจัดการบริหารต้นไม้ในพื้นที่ของตน กระดาษที่ผลิตจากต้นไม้ที่ได้รับการดูแลเมื่อผลิตออกมาเป็นกระดาษก็จะได้รับการรับรองจากองค์กรที่สนับสนุนการจัดการป่าไม้อย่างรับผิดชอบ โดยมีเครื่องหมายการันตีสินค้าอย่าง FSC และ PEFC

                   สำหรับบริษัท แฟนซีเปเปอร์ จำกัดเราคัดเลือกกระดาษที่ได้รับการรับรองจาก FSC และ PEFC ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและตรวจสอบที่มาได้ เรามีทีมขายที่จะแนะนำให้ข้อมูลความรู้ ในคุณสมบัติของกระดาษเพื่อให้เหมาะสม และคุณยังมีส่วนร่วมในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม

                   อ้างอิงเนื้อหาจาก https://www.treeremoval.com/how-paper-is-made-from-a-tree/#.YOJev-gzaUk