กระดาษจากป่าที่ได้รับการจัดการอย่างยั่งยืน

 

 

ป่าที่ได้รับการจัดการอย่างยั่งยืนคืออะไร?

          ป่าที่ได้รับการจัดการก็คือพื้นที่ป่าที่เอกชนได้รับสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์และบริหารจัดการทรัพยากรไม้ที่อยู่ในเขตพื้นที่นั้นภายใต้ข้อกำหนด เงื่อนไขต่างๆ รวมไปจนถึงกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองและอนุรักษ์ป่าไม้ของประเทศนั้นๆ

 

 

จัดการป่าไม้อย่างไรให้ยั่งยืน?

           การใช้ประโยชน์จากไม้แน่นอนว่ายังไงก็ต้องตัดไม้ แต่การตัดไม้ในพื้นที่อย่างไรถึงจะไม่เรียกว่าเป็นการตัดไม้ทำลายป่า? คำตอบก็คือตัดไปใช้แค่บางส่วน ปลูกส่วนที่ตัดไปคืน และคอยดูแลต้นไม้ต้นอื่นที่ยังไม่ถูกตัด โดยแต่ละบริษัทที่จัดการป่าไม้เหล่านั้นก็มีวิธีการดำเนินงานที่แตกต่างกันออกไป

 

 

แล้วผู้บริโภคจะรู้ได้อย่างไรว่าที่ได้รับการจัดการจากบริษัทนี้เป็นป่าที่ได้รับการจัดการป่าอย่างยั่งยืน?

           ด้วยคำถามนี้การได้รับรองจากองค์การพิทักษ์ป่าไม้อย่าง FSC และ PEFC จึงเป็นสิ่งที่บริษัทที่จัดการป่าอย่างยั่งยืนที่ทำตามกฎหมาย และหลักสิทธิมนุษยชนต่างพยายามอย่างหนักเพื่อให้ได้รับการรับรองอันเข้มงวดนี้ เพื่อนำการรับรองมาแสดงต่อผู้บริโภคว่าไม้จากบริษัทของเค้าไม่ใช่ไม้เถื่อน หรือไม้ผิดกฎหมายและสามารถตรวจสอบที่มาของไม้นี้ได้ด้วยการตรวจสอบจากเลขที่ใบรับรองที่บริษัทเหล่านี้แสดง

 

 

การออกใบรับรอง FSC หรือ PEFC ต่างมีค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองจึงมีราคาที่สูงกว่าผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับการรับรอง

 

 

          บริษัท แฟนซีเปเปอร์ จำกัดจึงได้คัดเลือกสินค้าที่ได้รับการรับรองทั้งจาก FSC และ PEFC มาขาย นอกจากนั้นบริษัทเรายังได้รับการรับรองจาก FSC และ PEFC ว่าเรามีวิธีการดำเนินงานที่สอดคล่องตามหลักเกณฑ์และสามารถขายสินค้าที่ได้รับการรับรองจาก FSC และ PEFC โดยใช้เครื่องหมาย FSC และ PEFC  บนฉลากสินค้าของเราได้ เพื่อให้ลูกค้าของเรามั่นใจได้ว่าสินค้าจากเรานั้นเป็นสินค้าที่ดีมีมาตราฐานระดับสากล เป็นสินค้าที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของลูกค้า