กระดาษแข็ง

          กระดาษแข็งที่มีความหนา แข็งแรง ผิวเรียบ ไม่โค้งงอ ทำให้เวลาประกบใช้กาวน้อยไม่ทำให้ผิวหน้าขรุขระ

          กระดาษที่ผลิตจากเยื่อรีไซเคิล 100% มีผิวที่เรียบ ไม่โค้งงอ ทำให้เวลาประกบใช้กาวน้อยไม่ทำให้ผิวหน้าขรุขระ