กระดาษคราฟท์ขาว

          กระดาษที่มีลักษณะผิวเรียบด้าน มีความเหนียว เป็นกระดาษฟู้ดส์เกรด ไม่มีสารเรืองแสง (Non OBA) สัมผัสอาหารได้โดยตรง