ENSO

No image set

กระดาษการ์ดอาร์ตหน้าเดียวใส้ขาว (SBS) ผิวกระดาษเรียบเนียน เนื้อกระดาษแข็งแรง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานกล่องบรรจุภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์เหมาะสำหรับ

กล่องบรรจุภัณฑ์ เครื่องสำอางค์ อาหารเสริมสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ยา ฯลฯ

Environment Certificate

PEFC™

แกรมมาตรฐาน

275, 300 แกรม

หน้าม้วนมาตรฐาน

31" l 36" l 43"

ขนาดมาตรฐาน

31” X 43” l 36" X 25" l 43" X 31"