MG

กระดาษคราฟท์ขาวมันหน้าเดียว เป็นกระดาษฟู้ดส์เกรด ไม่มีสารเรืองแสง (Non OBA) สัมผัสอาหารได้โดยตรง

ผลิตภัณฑ์เหมาะสำหรับ

ใช้รองอาหาร ห่อเบเกอร์รี่ เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เหล็ก ฯลฯ

Environment Certificate

FSC™

แกรมมาตรฐาน

21, 25 แกรม

หน้าม้วนมาตรฐาน

31"

ขนาดมาตรฐาน

31” X 43”