LINER

No image set

กระดาษคราฟท์ขาวมันหน้าเดียว เป็นกระดาษฟู้ดส์เกรด ไม่มีสารเรืองแสง (Non OBA) สัมผัสอาหารได้โดยตรง

ผลิตภัณฑ์เหมาะสำหรับ

ใช้รองอาหาร ถุงกระดาษ แผ่นประกบหน้ากระดาษ

Environment Certificate

 

แกรมมาตรฐาน

120, 130, 190, 210 แกรม

หน้าม้วนมาตรฐาน

31"

ขนาดมาตรฐาน

25" | 31"