2CT

No image set

กระดาษการ์ดอาร์ตเคลือบผิว 2 หน้า 2CT มีกระบวนการเคลือบผิวหน้ากระดาษที่ดี ทำให้ผิวหน้ากระดาษมีความเรียบมันคล้ายกระดาษอาร์ตด้าน รวมทั้งสามารถพิมพ์งานได้ทั้ง 2 ด้าน เหมาะสาหรับงานพิมพ์ที่ต้องการคุณภาพสูง มีความสวยงามดึงดูดใจ มี Printability และ Runability ที่ดี

ผลิตภัณฑ์เหมาะสำหรับ

กล่องบรรจุภัณฑ์ เครื่องสำอางค์ อาหารเสริมสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ยา แฟ้ม ซองบุหรี่ ฯลฯ

Environment Certificate

FSC™

แกรมมาตรฐาน

240, 270, 310, 360 แกรม

หน้าม้วนมาตรฐาน

31" l 36"

ขนาดมาตรฐาน

31” X 43” l 36" X 25"