MET

No image set

กระดาษการ์ดอาร์ตหน้าเดียว เป็นกระดาษฟู้ดส์เกรด ไม่มีสารเรืองแสง (Non OBA.) สัมผัสอาหารได้โดยตรง

ผลิตภัณฑ์เหมาะสำหรับ

กล่องบรรจุภัณฑ์บรรจุอาหาร เบเกอรี่ เครื่องสำอางค์ ยา อาหารเสริมสุขภาพ ปกหนังสือสำหรับเด็ก ฯลฯ

Environment Certificate

PEFC™

แกรมมาตรฐาน

230, 245, 265, 345 แกรม

หน้าม้วนมาตรฐาน

31"

ขนาดมาตรฐาน

31” X 43”