K-CUP

No image set
No image set
No image set
No image set

กระดาษคราฟท์ธรรมชาติเคลือบผิว 1 ด้าน ทำให้ทนต่อคราบไขมันและคราบน้ำมัน เมื่อบรรจุอาหารที่มีไขมันจะไม่ซึมออกมา

ผลิตภัณฑ์เหมาะสำหรับ

กล่องบรรจุภัณฑ์สัมผัสอาหารโดยตรงได้ 

Environment Certificate

ISO 9001 : 2008

แกรมมาตรฐาน

260, 310, 340, 360 แกรม

หน้าม้วนมาตรฐาน

25" l 31"

ขนาดมาตรฐาน

25" X 36" l 31” X 43”

 

 

กระดาษเเช่เเข็งได้, กระดาษบรรจุอาหารไร้มลพิษ, กระดาษที่ทำจากเยื่อกระดาษ, กระดาษไร้สารเรืองเเสง (OBA)