IGP

No image set

กระดาษการ์ดอาร์ตเคลือบผิว 1 หน้า มีกระบวนการเคลือบผิวหน้ากระดาษที่ดี ทำให้ผิวหน้ากระดาษมีความเรียบมันคล้ายกระดาษอาร์ตด้าน เหมาะสาหรับงานพิมพ์ที่ต้องการคุณภาพสูง มีความสวยงามดึงดูดใจ มี Printability และ Runability ที่ดี

ผลิตภัณฑ์เหมาะสำหรับ

กล่องบรรจุภัณฑ์ เครื่องสำอางค์ อาหารเสริมสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ยา แฟ้ม ฯลฯ

Environment Certificate

FSC™

แกรมมาตรฐาน

300 แกรม

หน้าม้วนมาตรฐาน

31" l 36"

ขนาดมาตรฐาน

31” X 43” l 36" X 25"