CNK

กระดาษการ์ดอาร์ตหน้าขาว-หลังน้าตาล ที่มีความแกร่งและแข็งแรง จึงทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้กระดาษที่มีน้าหนักที่มากเกิน และทนต่อความชื้นได้เป็นอย่างดี เป็นกระดาษ Food Grade สัมผัสอาหารได้โดยตรง
แกรมมาตรฐาน
270g 293g 350g 400g        
ความกว้างหน้าม้วนมาตรฐาน ความยาว
31" 36"      
สามารถตัดได้ตามต้องการ
การรับรอง