กระดาษคราฟท์ขาว

กระดาษที่มีลักษณะผิวเรียบด้าน มีความเหนียว เป็นกระดาษฟู้ดส์เกรด ไม่มีสารเรืองแสง (Non OBA) สัมผัสอาหารได้โดยตรง

liner
LINER
MG
MG