LINER

กระดาษคราฟท์ขาวมันหน้าเดียว เป็นกระดาษฟู้ดส์เกรด ไม่มีสารเรืองแสง (Non OBA) สัมผัสอาหารได้โดยตรง

แกรมมาตรฐาน
120g 130g 190g 210g      
ความกว้างหน้าม้วนมาตรฐาน ความยาว
25" 31"      
สามารถตัดได้ตามต้องการ
การรับรอง