KK

กระดาษที่ผลิตจากเยื่อใยยาว และไม่มีการฟอกสารเคมี (Non BOA Free) ทาให้มีความแข็งแรงและปราศจากสารเคมีตกค้าง ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทนทานต่อแรงฉีกขาด ต้านทานความชื้น และทนต่อความเปียกได้เป็นอย่างดี ผลิตเพื่อการใช้งานบรรจุภัณฑ์โดยเฉพาะ มีความแกร่งสูง พับและขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์ได้เป็นอย่างดี

แกรมมาตรฐาน
260g            
ความกว้างหน้าม้วนมาตรฐาน ความยาว
31"        
ตัดได้ตามต้องการ
การรับรอง
-