กระดาษพิมพ์เขียน

กระดาษสำหรับพิมพ์หนังสือที่มีคุณภาพ ผลิตด้วยเยื่อไม้จากป่าปลูก เป็นกระดาษถนอมสายตา มีน้าหนักเบา มีความฟู ขอบกระดาษไม่คมไม่บาดมือเวลาพลิกหน้ากระดาษ และยังช่วยลดปริมาณ Carbon Footprint พิมพ์งานได้อย่างต่อเนื่องไม่ติดขัด มี Printability และ Runability ที่ดี

CASSIC
EPIC
BIBLE
SR
SR PREMIUM