MATRIX                       

กระดาษการ์ดอาร์ตหน้าเดียวปะกบอลูมิเนียมฟอยล์ มีสีเงินเงา สีเงินด้าน สีทองเงา และสีทองด้าน เป็นกระดาษฟู้ดเกรด ไม่มีสารเรืองแสง (Non OBA) สัมผัสอาหารได้โดยตรงทั้ง 2 ด้าน สามารถพิมพ์ออฟเซ็ทได้ เมื่อขึ้นรูปเป็นกล่องบรรจุภัณฑ์จะให้ความรู้สึกที่มีคุณค่ามีราคา เพิ่มมูลค่าให้แก่ตัวสินค้า

แกรมมาตรฐาน
300g            
ขนาดมาตรฐาน  
31"x43"        
 
การรับรอง