ใช้ไม่ให้เหลือทิ้ง!

                    "ZERO WASTE" เมื่อเราเป็นผู้สร้างขยะเราก็ต้องเป็นผู้จัดการกับขยะ "ZERO WASTE" จึงจำเป็น แนวคิดที่หลายๆประเทศกำลังให้ความสนใจ รวมถึงในประเทศไทยที่หลายๆบริษัทก็ได้หันมาให้ความสำคัญ โดยใช้แนวคิด "ZERO WASTE" เข้าไปในแผนกลยุทธ์การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

                    การเลือกผลิตภัณฑ์กระดาษที่รีไซเคิลได้ก็เป็นเรื่องสำคำคัญ กระดาษที่ไม่มีสารเรืองแสงสามารถนำไปรีไซเคิลได้ 100 เปอร์เซ็น ในขณะที่เลือกใช้กระดาษจากป่าปลูกก็สามารถลดการใช้ไม้จากธรรมชาติลดลงได้ถึง 30 เปอร์เซ็นเลยที่เดียว

                    บริษัทแฟนซีเปเปรอ์จึงเลือกและตัดสรรค์กระดาษคุณภาพดี เป็นมิตรติต่อสิ่งแวดล้อม และปลอดภัยเมื่อกระดาษจะต้องสัมผัสกับอาหาร

                    ในกระบวนการผลิตและการตัดกระดาษต่างย่อมเกิดเศษกระดาษอย่างเลี่ยงไม่ได้ทางบริษัทของเราจึงรวบรวมเศษกระดาษเหล่านั้นเพื่อนำไปรีไซเคิลจนเกิดเป็นวัฎจักกระดาษที่สมกับคำว่า ZERO WASTE ใช้ไม่ให้เหลือทิ้ง